Onze wandelclub is ontstaan doordat een groepje familieleden, wandelaars, die aangesloten waren bij een naburige wandelclub, zelf een wandelclub wouden oprichten. Na wat aarzelen hakte ze toch de knoop door en stichtten ze een wandelclub met de logische naam "Wandelklub Temse", want ze woonden allemaal in Temse. Om in orde te zijn met de verzekering en dergelijke lieten ze zich aansluiten bij de wandelfederatie.
Ze kregen stamnummer 182. Ze sloten zich ook aan bij de gemeentelijke sportdienst onder de categorie Recreatiesportclub.

De voortrekker van het eerste uur was Roger en zijn naaste familie. Roger nam de taak als voorzitter op zich, bijgestaan door zijn echtgenote, zoon en schoondochter, schoonbroer en enkele andere personen. Bij de oprichting van de club in 1986 waren we met 26 leden. Momenteel zijn we uitgegroeid tot een club met 172 leden. Waar wij belang aan hechten is dat iedereen iedereen kent.

Na 15 jaar vond Roger dat de tijd gekomen was om zijn taak als voorzitter af te staan aan een jonger lid, Luc De Rechter. Roger aanvaardde echter wel de mooie titel van erevoorzitter. 

Het stichtende bestuur bestond uit de volgende personen:

Voorzitter: Kegels Roger.

Secretaris: Van Walle Eddy.

Penningmeester: Van Hemelrijk Louis.

Parcoermeester: Weyn Marco.

Public Relations: Kegels Ronny.

Sportafgevaardigde: Van Den Bossche Maria.