Deze tekst is van toepassing op alle inschrijfformulieren.

De gevraagde informatie zal uitsluitend gebruikt worden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Ze worden in geen geval aan derden meegedeeld.

Je hebt het recht kennis te nemen van jouw gegevens die in onze bestanden werden opgenomen. Je kan ook jouw gegevens kosteloos laten verbeteren of schrappen. zonder jouw uitdrukkelijke toestemming kunnen jouw gegevens niet doorgegeven worden. Jouw gegevens worden geschrapt wanneer je niet meer deelneemt aan onze activiteiten.